Ζωή Παπαβασιλείου

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, Α.Π.Θ.

MSc Εφαρμοσμένη Μηχανική και
Προσομοίωση Συστημάτων, Παν. Θεσσαλίας

 

               - ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ REV)

               - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

               - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

               - ΜΕΛΕΤΕΣ

               - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

               - ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ

               - ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ

                 (ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ)

 

Τηλέφωνο: 6936987273

Διεύθυνση: Καραϊσκάκη 12, 41222, Λάρισα

e-mail: zoepapav@yahoo.gr